Ładowanie...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ 8 SZTUK PARKOMETRÓW DO SPP

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ 8 SZTUK PARKOMETRÓW DO SPP
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż 8 sztuk parkomatów wraz z oprogramowaniem do zarządzania parkomatami.

Działając zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 2164 z póź.zm.), Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza  do złożenia oferty na dostawę i montaż 8 sztuk parkomatów wraz z oprogramowaniem do zarządzania parkomatami.

Szczegółowe informację dotyczące rozeznania rynku dostępne w załącznikach.
 

                                                                                   Z poważaniem,

                                                                          mgr Michał Rubiś

                                                                          Dyrektor ZGZiR
 

  

Otrzymują:

1.     Strona www.zgzir.nowytarg.pl

2.     wg rozdzielnik

3.      a/a


Zobacz również
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZENIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ ZA GROBY
Administrator Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przypominają, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
KOMUNIKAT - SPRZĄTANIE ULIC MIEJSKICH PO ZIMIE 2017
W związku z planowanym sprzątaniem dróg miejskich po zimie, mając na względzie płynność i sprawność wykonywanych prac porządkowych, prosimy o nie pozostawianie samochodów wzdłuż:
^