Aktualności
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDZNICZE W ZGZIR
2016-03-10 Modyfikowane 2016-03-31 powrót do aktualności
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy


Szczegółowe informacje o postępowaniu rekrutacyjnym dostępne w zakładce
nabór na stanowiska urzędnicze

Ogłoszenie o konkursie


                                                                     mgr Michał Rubiś
                                                                      Dyrektor ZGZiR


Znak: ZGZiR.210.1.3.2016                                Nowy Targ, dnia 31 marca 2016r.

  

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

(sporządzona zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 15 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. 2014 r., poz. 1202; z późn. zm.).

 

1.   Nazwa i adres jednostki: (art. 15 ust. 2 pkt 1)

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ

2.   Określenie stanowiska: (art. 15 ust. 2 pkt 2)

inspektor

3.   Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art.15 ust.2 pkt 3)

Bożena Jachymiak - Ludźmierz

4.   Uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko: (art. 15 ust. 2 pkt 4)

Pani Bożena Jachymiak uzyskała w postępowaniu konkursowym najwyższą ilość punktów a jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe i wykształcenie gwarantuje właściwe wykonywanie obowiązków na stanowisku objętym konkursem.

5.  Niniejsza informacja podlega upowszechnieniu przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (art. 15 ust 1)Powrót do aktualności
:: (C) 1991-2019 Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji    projekt i wykonanie www.kud.pl