Przetargi

 

  Zamówienie poniżej 20.000 zł. - posypywarka // dodano 2014-11-25
  Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2014 do ZGZiR // dodano 2013-12-10
  Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektu MHL w Nowym Targu w roku 2014 // dodano 2013-11-26
  Dostawa energii elektrycznej do obiektu MHL w Nowym Targu w roku 2014 // dodano 2013-11-26
  II przetarg nieograniczony na dostawę wielofunkcyjnego urządzenia // dodano 2013-08-28
  Przetarg nieograniczony na dostawę wielofunkcyjnego urządzenia // dodano 2013-08-20
  II przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do obiektu Miejskiej Hali Lodowej w Nowym // dodano 2012-12-21
  II przetarg nieograniczony na Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2013 do ZGZiR // dodano 2012-12-18
  Dostawa energii elektrycznej do obiektu Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w roku 2013 // dodano 2012-12-11
  Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2013 do ZGZiR // dodano 2012-12-10
  Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2012 do ZGZiR // dodano 2011-12-23
  Dostawa energii elektrycznej do obiektu Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w roku 2012 // dodano 2011-12-08
  Remont sanitariatów w obiekcie Miejskiej Hali Lodowej - przetarg nieograniczony // dodano 2011-05-23
  Dostawa energi elektrycznej do obiektu Miejskiej Hali Lodowej w roku 2011 // dodano 2011-02-21
  przetarg na dostawę energii elektrycznej w roku 2010 // dodano 2010-01-05
  przetarg na dosatwę energii elektrycznej // dodano 2009-12-10
  Przetarg nieograniczony powyżej 14.000 euro // dodano 2009-07-08
  Przetarg nieograniczony - dostawa samochodu dostawczego z wywrotką // dodano 2009-07-06
  Zamówienie powyżej 14.000 Euro // dodano 2009-06-02
  Zamówienia poniżej 14.000 EURO - kosiarka samojezdna // dodano 2007-11-30
  Zamówienia poniżej 14.000 EURO - kosiarka boczna // dodano 2007-11-30
  Zamówienia poniżej 14.000 EURO - zamiatarka // dodano 2007-11-30
  Zamówienia poniżej 14.000 EURO - dostawa przyczepy dwuosiowej // dodano 2007-11-30


II przetarg nieograniczony na Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2013 do ZGZiR // dodano 2012-12-18
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza II przetarg nieograniczony na:

Dostawę oleju napędowego Ekodiesel (kod CPV 09134100-8) i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 (kod CPV  09132100-4) w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.


  

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania z pliku
 • Termin składania ofert upłynął 2012.12.27 godz. 10.00
 •  
 • Informacja o wyborze wykonawcy


  Nowy Targ 27.12.2012r.
  Znak: ZGZiR.271.3.2012

  ‘EXPORT – IMPORT’

  Józef Maj
  ul. Składowa 7 a
  34 – 400 Nowy Targ

   

   

  Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego Ekodiesel (kod CPV 09134100-8) i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 (kod CPV  09132100-4) w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Państwa firmę.

  Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu została złożona 1 oferta:

   

  1.      ‘EXPORT – IMPORT’ Józef Maj - ul. Składowa 7 a, 34 – 400 Nowy Targ

   

  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.1)a w niniejszym postępowaniu umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

  Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 40 814./

  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

   

  Otrzymują:

  1. ‘EXPORT – IMPORT’ Józef Maj - ul. Składowa 7 a, 34 – 400 Nowy Targ,
  2. tablica ogłoszeń,
  3. www.zgzir.nowytarg.pl,
  4. a/a

   

:: (C) 1991-2018 Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji    projekt i wykonanie www.kud.pl