Przetargi

 

  Zamówienie poniżej 20.000 zł. - posypywarka // dodano 2014-11-25
  Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2014 do ZGZiR // dodano 2013-12-10
  Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektu MHL w Nowym Targu w roku 2014 // dodano 2013-11-26
  Dostawa energii elektrycznej do obiektu MHL w Nowym Targu w roku 2014 // dodano 2013-11-26
  II przetarg nieograniczony na dostawę wielofunkcyjnego urządzenia // dodano 2013-08-28
  Przetarg nieograniczony na dostawę wielofunkcyjnego urządzenia // dodano 2013-08-20
  II przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do obiektu Miejskiej Hali Lodowej w Nowym // dodano 2012-12-21
  II przetarg nieograniczony na Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2013 do ZGZiR // dodano 2012-12-18
  Dostawa energii elektrycznej do obiektu Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w roku 2013 // dodano 2012-12-11
  Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2013 do ZGZiR // dodano 2012-12-10
  Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2012 do ZGZiR // dodano 2011-12-23
  Dostawa energii elektrycznej do obiektu Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w roku 2012 // dodano 2011-12-08
  Remont sanitariatów w obiekcie Miejskiej Hali Lodowej - przetarg nieograniczony // dodano 2011-05-23
  Dostawa energi elektrycznej do obiektu Miejskiej Hali Lodowej w roku 2011 // dodano 2011-02-21
  przetarg na dostawę energii elektrycznej w roku 2010 // dodano 2010-01-05
  przetarg na dosatwę energii elektrycznej // dodano 2009-12-10
  Przetarg nieograniczony powyżej 14.000 euro // dodano 2009-07-08
  Przetarg nieograniczony - dostawa samochodu dostawczego z wywrotką // dodano 2009-07-06
  Zamówienie powyżej 14.000 Euro // dodano 2009-06-02
  Zamówienia poniżej 14.000 EURO - kosiarka samojezdna // dodano 2007-11-30
  Zamówienia poniżej 14.000 EURO - kosiarka boczna // dodano 2007-11-30
  Zamówienia poniżej 14.000 EURO - zamiatarka // dodano 2007-11-30
  Zamówienia poniżej 14.000 EURO - dostawa przyczepy dwuosiowej // dodano 2007-11-30


Zamówienie poniżej 20.000 zł. - posypywarka // dodano 2014-11-25

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na dostawę nowej posypywarki piasku.


WARUNKI

I. Zamawiający:

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji

ul. Parkowa 14

34 – 400 Nowy Targ

 

zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w ramach zamówienia do 30.000 EURO, zgodnie z art. 4 ust. 8 – nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)na dostawę nowej posypywarki piasku nadającej się do pracy z samochodem Multicar M-26 rok. prod. 1997 r.

 II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej posypywarki piasku, przystosowanej do pracy z samochodem Multicar M-26, spełniającej wymagania:

 1/ Posypywarka nadaje się do pracy z samochodem Multicar M-26 rok prod.1997

2/ Rok produkcji piaskarki: 2014

3/ Pojemność skrzyni piasku: min. 1,2 m3

4/ Szerokość posypu piasku: min. 1 m max. 6 m

5/ Napęd: hydrauliczny lub elektryczny

6/ Możliwość regulacji posypu

2. Wyposażenie:

- sterowanie napędu i posypywania z kabiny operatora

- sito dla przesiewania materiału posypowego,

- plandeka pojemnika,

- mieszalnik,

- stopy do odstawiania  po zdemontowaniu z pojazdu bazowego,

 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę posypywarki  do siedziby Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji.

 III. Warunki przedmiotowe od oferentów:

Gwarancja na posypywarkę – 12 miesięcy

Proponowane kryteria wyboru oferty – 100% cena brutto, wraz z transportem.

 IV. Termin i miejsce składania ofert:

 Oferty należy składać do 2 grudnia 2014r. w Sekretariacie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34 – 400 Nowy Targ, pokój 101 w godzinach pracy Zakładu tj. od poniedziałku – piątku od godz. 7.30 – 15.00 lub faxem 18 264 08 14, albo e-mail: michal_rubis@zgzir.nowytarg.pl

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Pan Michał Rubiś.

Informacje i wyjaśnienia można uzyskać osobiście w budynku Zakładu, pok. 101 w godzinach pracy Zakładu, lub  telefonicznie pod nr tel. 18-264-08-11.

 V. Wymagany termin realizacji dostawy posypywarki stanowiącej przedmiot zamówienia ustala się na:

14 dni od daty zamówienia

 

 

                                                                                   Z poważaniem

                                                                                    Dyrektor ZGZiR

                                                                                    mgr Michał Rubiś

 :: (C) 1991-2018 Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji    projekt i wykonanie www.kud.pl