Reklama

 

  Regulamin umieszczania ogłoszeń i reklam na słupach ogłoszeniowych
  Zdjęcia powierzchni reklamowych
  powierzchnie reklamowe
  cennik


cennik
CENNIK 

na usługi reklamowe obowiązujący od 01.01.2015r. 


* Słupy ogłoszeniowe

1. Słupy ogłoszeniowe z możliwym podziałem na dwie połowy - góra, dół

  • dopuszczalny format plakatu do B 1  - ½  słupa / dzień      netto 5,69 zł   +  Vat

2. Słupy ogłoszeniowe z możliwym podziałem na trzy części - góra, środek, dół

  • dopuszczalny format plakatu do A 1 – ⅓ słupa / dzień       netto 4,47zł   +  Vat 

* Usługa plakatowaniana tablicach ogólnodostępnych

  •    od 1 szt. plakatu                                                               netto 1,63 zł    +  Vat

 * Reklamy na terenach administrowanych przez ZGZiR

   (płoty, zieleńce, rogatki miasta)

  1. za 1 m2 / dzień                                                                     netto 1,63 zł     + Vat

     

                                        

    * możliwość negocjacji


:: (C) 1991-2018 Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji    projekt i wykonanie www.kud.pl