Ładowanie...

Abonamenty

PARKING PRZY MIEJSKIEJ HALI LODOWEJ
 
Procedura zakupienia karty abonamentowej dla pojazdu mieszkańca lub prowadzącego działalność bądź zatrudnionego na ulicy objętej Strefą Płatnego Parkowania P1-P6.

1) Wydrukowanie i uzupełnienie WNIOSKU - PARKING MHL
2) Dokonanie płatności za wydanie karty abonamentowej na konto bankowe ZGZiR:
 
nr konta: 46 1240 1574 1111 0000 0790 6787
w tytule przelewu prosimy o wpisanie "abonament MHL" oraz podanie nr rejestracyjnego pojazdu.
 
Przypominamy, iż koszt abonamentu to 15 zł za każdy miesiąc.
 
 
3) Zgłoszenie się z wnioskiem, potwierdzeniem dokonania przelewu oraz zaznaczonymi we wniosku załącznikami do:
 
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, ul.Parkowa 14
Biuro Strefy Płatnego Parkowania (I piętro).
 
od poniedziałku do czwartku
w godzinach 8:00-16:00
tel.: 18 264 08 17
 

STREFA P6 - UL. DŁUGA
 
Procedura zakupienia karty abonamentowej dla pojazdu mieszkańca na ulicy objętej Strefą Płatnego Parkowania P6.

1) Wydrukowanie i uzupełnienie WNIOSKU - UL.DŁUGA
2) Dokonanie płatności za wydanie karty abonamentowej na konto bankowe ZGZiR:
 
nr konta: 46 1240 1574 1111 0000 0790 6787
w tytule przelewu prosimy o wpisanie "abonament DŁUGA" oraz podanie nr rejestracyjnego pojazdu
 
Przypominamy, iż koszt abonamentu to 20 zł za każdy miesiąc.
 
3) Zgłoszenie się z wnioskiem, potwierdzeniem dokonania przelewu oraz zaznaczonymi we wniosku załącznikami do:
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, ul.Parkowa 14
Biuro Strefy Płatnego Parkowania (I piętro).
 
od poniedziałku do czwartku
w godzinach 8:00-16:00
tel.: 18 264 08 17
Zobacz również
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA TABLICACH W ROKU 2019
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „dzierżawę powierzchni reklamowej na 30 tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Nowy Targ
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
^