Ładowanie...

Zamówienia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ 2 SZTUK PARKOMETRÓW DO SPP ORAZ 1 SZT. PARKOMETR DO OBSŁUGI PARKINGU
2018-05-15
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż 3 sztuk parkometrów / dwa do SPP, jeden do obsługi parkingu/.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZYJĘCIE DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2018
2017-12-13
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Przyjęcie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z terenów miejskich i administrowanych przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.”
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - DOSTAWA PALIWA NA POTRZEBY ZGZIR W ROKU 2018
2017-12-12
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.”
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOZÓR CMENTARZA KOMUNALNEGO WRAZ Z OBSŁUGĄ DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W ROKU 2018
2017-12-11
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na dozór mienia w roku 2018 tj. terenu Cmentarza Komunalnego wraz z obsługą Domu Przedpogrzebowego w Nowym Targu ul. Skotnica 8
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA WRAZ Z TERMINALAMI DO EGZEKUCJI OPŁAT W SPP
2017-09-29
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania do egzekucji opłat dodatkowych wraz z 2 szt. terminal za postój w  Strefie Płatnego Parkowania w Nowym Targu.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZYJĘCIE DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2017
2016-12-20
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Przyjęcie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z terenów miejskich i administrowanych przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.”
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - DOSTAWA PALIWA NA POTRZEBY ZGZIR W ROKU 2017
2016-12-20
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.”
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOZÓR CMENTARZA KOMUNALNEGO WRAZ Z OBSŁUGĄ DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO  W ROKU 2017
2016-12-15
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na dozór mienia w roku 2017 tj. terenu Cmentarza Komunalnego wraz z obsługą Domu Przedpogrzebowego w Nowym Targu ul. Skotnica 8 oraz otwierania i zamykania bram Cmentarza przy ul. Lotników
Aktualizacja- Zaproszenie do złożenia oferty na dosatwę samochodu dosatwczego wraz ze skrzynią załadunkową
2016-11-04
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na dostawę i zakup nowego samochodu do 3,5 t wraz ze skrzynią załadunkową
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSATAWĘ PODESTÓW SCENICZNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
2016-04-13
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i zakup podestów scenicznych wraz z barierkami ochronnymi, schodami wejściowymi oraz siatką ochronną
^