Ładowanie...

Aneks do regulamiu rozgrywek - zmiany

Aneks do regulamiu rozgrywek - zmiany
W regulaminie rozgrywek NLPN I Ligi wprowadza się zmiany

 

ANEKS DO REGULAMINU ROZGRYWEK I, II i III NOWOTARSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ NA TRAWIE SEZON 2008 – DOTYCZY I LIGIW regulaminie rozgrywek Nowotarskiej Ligi Piłki Nożnej na trawie sezon 2008 wprowadza się następujące zmiany:


W § 4 ust. 5 dodaje się literę „d” o następującej treści:


§ 4 ust. 5 lit. d

Jeżeli zawodnik drużyny w trakcie rozgrywek zarówno w rundzie wiosennej i jesiennej otrzymał w sumie:

- 4 żółtą kartkę wówczas zawodnik ten odsunięty jest od jednego meczu swojej drużyny,

- 7 żółtą kartkę – odsunięty jest od jednego meczu swojej drużyny,

- 9 żółtą kartkę – odsunięty jest od dwóch meczów swojej drużyny.”

- przy 11 żółtej kartce zawodnik zostaje wykluczony z rozgrywek swojej drużyny do końca rozgrywek całego sezonu”.
Organizator I Ligi

ZGZiR


Zobacz również
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA TABLICACH W ROKU 2019
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „dzierżawę powierzchni reklamowej na 30 tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Nowy Targ
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
^