Ładowanie...

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
Przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego w obiekcie Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowej 14 w Nowym Targu o pow. 30 m2 w nowym budynku administracyjnym

 

OBWIESZCZENIE


Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji

w Nowym Targu ul. Parkowa 14


OGŁASZA


przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego w obiekcie Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowej 14 w Nowym Targu opow. 30 m2w nowym budynku administracyjnymCena wywoławcza - stawka czynszu 240,00 zł. miesięcznie plus podatek VAT. W cenie tej zawarte są media tj. energia elektryczna, woda, c.o.

Czasokres najmu - 1 rok od zawarcia umowy.

Wadium - 100,00 zł  1. Przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2008r. o godzinie 1100 w siedzibie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 w pokoju nr 207

  2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości określonej w niniejszym obwieszczeniu przelewem na konto Zakładu: Bank PKO S.A. I O/Nowy Targ Nr: 12 1240 1574 1111 0000 0790 6817. Wadium winno znaleźć się na koncie najpóźniej w dniu 25.07.2008r.

  3. Z regulaminem przetargu, jak i wzorem umowy należy zapoznać się w siedzibie Zakładu w pokoju nr 212 w godzinach pracy Zakładu.

  4. Wygrywający przetarg pod rygorem utraty wadium, jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  5. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania uzasadnionej przyczyny.Nowy Targ 10.07.2008 r.Zobacz również
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W ZGZIR - OBSŁUGA SPP
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pomoc administracyjna - pracownik obsługi biura Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Targu.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERTY NA ROZBUDOWĘ OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA CMENTARZAMI - WIRTUALNY CMENTARZ
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na rozbudowę dotychczasowego oprogramowania do zarządzania cmentarzami komunalnymi w Nowym Targu o możliwość wyszukiwania grobów w internetowej wyszukiwarce - WIRTUALNY CMENTARZ
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W ZGZIR - OBSŁUGA SPP
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pomoc administracyjna biurowa - pracownik obsługi biura Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Targu.
^