Ładowanie...

Ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem

Zarządzenie nr 0151- 62/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem. 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst z 2004 r. Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do oddania w najem lokal użytkowy o łącznej powierzchni 118 m2 zlokalizowany w obiekcie Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu przy ul. Parkowej.

§ 2

Wykaz lokalu przeznaczonej do oddania w najem, stanowiący Załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia, podlega wywieszeniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji oraz Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 

Zobacz również
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W ZGZIR - OBSŁUGA SPP
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pomoc administracyjna - pracownik obsługi biura Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Targu.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERTY NA ROZBUDOWĘ OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA CMENTARZAMI - WIRTUALNY CMENTARZ
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na rozbudowę dotychczasowego oprogramowania do zarządzania cmentarzami komunalnymi w Nowym Targu o możliwość wyszukiwania grobów w internetowej wyszukiwarce - WIRTUALNY CMENTARZ
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W ZGZIR - OBSŁUGA SPP
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pomoc administracyjna biurowa - pracownik obsługi biura Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Targu.
^