Ładowanie...

OGŁOSZENIE O PRACY W ZGZIR - PRACOWNIK PARKINGOWY

OGŁOSZENIE O PRACY W ZGZIR - PRACOWNIK PARKINGOWY
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu
poszukuje kandydatów na stanowisko pracy


Znak sprawy: ZGZiR.210.1.1.2017

Nowy Targ, dnia 31.03.2017

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

 

Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ

 

poszukuje kandydatów  na stanowisko:

 

inkasent parkingowy  -  Praca na umowę zlecenie

Miejsce wykonywania pracy: miejskie parkingi i miejsca postojowe objęte płatną strefą parkowania na terenie Miasta Nowy Targ

 

Główne obowiązki:

 • Pobieranie opłaty za parkowanie pojazdów,
 • Systematyczne rozliczanie się z pobranych opłat.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie –  średnie lub zawodowe,
 • podstawowa znajomość obsługi kas fiskalnych,

Wymagania pożądane:

 • niekaralność,
 • rzetelność,
 • samodzielność,
 • dobry stan zdrowia z uwagi na pracę wykonywaną na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • komunikatywność,

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dokumenty należy składać  w siedzibie Zakładu:  ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ w godzinach pracy od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku

lub  drogą elektroniczną adres e-mail: zgzir@nowtarg.pl.

Zakład skontaktuje się z wybranymi osobami.

Inne informacje - dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 18 26 408 11.

 

 
                                                                                                                  mgr Michał Rubiś
                                                                                                                  Dyrektor ZGZiR
Zobacz również
ROZEZNANIE RYNKU - SŁUPKI ŻELIWNE NA POTRZEBY ZGZIR W ROKU 2020
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę słupków żeliwnych na potrzeby ZGZiR w roku 2020
ROZEZNANIE RYNKU - ZNAKI DROGOWE NA POTRZEBY ZGZIR W ROKU 2020
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę znaków drogowych na potrzeby ZGZiR w roku 2020
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOZÓR MIENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO WRAZ Z DOMEM PRZEDPOGRZEBOWYM W ROKU 2020
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na dozór mienia terenu Cmentarza Komunalnego wraz z Domem Przedpogrzebowym w Nowym Targu ul. Skotnica 8 wraz z obsługą kotłowni i chłodni w okresie 01.01.2020 - 31.03.2020.
^