Ładowanie...

Przetarg na dostawę energii elektrycznej oraz gazu ziemnego do obiektu MHL w roku 2014 r.

Przetarg na dostawę energii elektrycznej oraz gazu ziemnego do obiektu MHL w roku 2014 r.
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ogłasza przetargi nieograniczone na dostawę energii elektrycznej oraz gazu ziemnego do obiektu MHL w roku 2014 r.

Ogłoszenia o przetargach

1. Dostawa energii elektrycznej do obiektu MHL w Nowym Targu w roku 2014 

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu ul. Parkowa 14 w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. CPV 09310000-5 - elektryczność i 65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania z pliku
2. Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektu MHL w Nowym Targu w roku 2014

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do obiektu Miejskiej Hali Lodowej ul. Parkowa 14 w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. CPV 09123000-7 gaz ziemny, CPV 65200000-5 przesył gazu ziemnego i podobne usługi.

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania z pliku
  • Załącznik nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do pobrania z pliku

Zobacz również
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W ZGZIR - OBSŁUGA SPP
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pomoc administracyjna - pracownik obsługi biura Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Targu.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERTY NA ROZBUDOWĘ OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA CMENTARZAMI - WIRTUALNY CMENTARZ
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na rozbudowę dotychczasowego oprogramowania do zarządzania cmentarzami komunalnymi w Nowym Targu o możliwość wyszukiwania grobów w internetowej wyszukiwarce - WIRTUALNY CMENTARZ
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W ZGZIR - OBSŁUGA SPP
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pomoc administracyjna biurowa - pracownik obsługi biura Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Targu.
^