Ładowanie...

Przetarg na dostawę energii elektrycznej oraz gazu ziemnego do obiektu MHL w roku 2014 r.

Przetarg na dostawę energii elektrycznej oraz gazu ziemnego do obiektu MHL w roku 2014 r.
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ogłasza przetargi nieograniczone na dostawę energii elektrycznej oraz gazu ziemnego do obiektu MHL w roku 2014 r.

Ogłoszenia o przetargach

1. Dostawa energii elektrycznej do obiektu MHL w Nowym Targu w roku 2014 

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu ul. Parkowa 14 w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. CPV 09310000-5 - elektryczność i 65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania z pliku
2. Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektu MHL w Nowym Targu w roku 2014

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do obiektu Miejskiej Hali Lodowej ul. Parkowa 14 w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. CPV 09123000-7 gaz ziemny, CPV 65200000-5 przesył gazu ziemnego i podobne usługi.

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania z pliku
  • Załącznik nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do pobrania z pliku

Zobacz również
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZENIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ ZA GROBY
Administrator Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przypominają, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
KOMUNIKAT - SPRZĄTANIE ULIC MIEJSKICH PO ZIMIE 2017
W związku z planowanym sprzątaniem dróg miejskich po zimie, mając na względzie płynność i sprawność wykonywanych prac porządkowych, prosimy o nie pozostawianie samochodów wzdłuż:
^