Ładowanie...

Przetarg na energię elektryczną do obiektu Miejksiej Hali Lodowej na rok 2011

Przetarg na energię elektryczną do obiektu Miejksiej Hali Lodowej na rok 2011
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu ul. Parkowa 14 w okresie od 1 kwietnia 2011r. do 31 grudnia 2011r. CPV 09310000-5 - elektryczność i 65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania z pliku
  • Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 01.03.2011 r. do pobrania z   pliku
  • Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 01.03.2011do pobrania z pliku
  • Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 02.03.2011do pobrania z pliku
Informacja o wyborze wykonawcy

Streszczenie ofert i porównanie złożonych ofert

Informacja o zawarciu umowy


Zobacz również
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W ZGZIR - OBSŁUGA SPP
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pomoc administracyjna - pracownik obsługi biura Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Targu.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERTY NA ROZBUDOWĘ OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA CMENTARZAMI - WIRTUALNY CMENTARZ
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na rozbudowę dotychczasowego oprogramowania do zarządzania cmentarzami komunalnymi w Nowym Targu o możliwość wyszukiwania grobów w internetowej wyszukiwarce - WIRTUALNY CMENTARZ
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W ZGZIR - OBSŁUGA SPP
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pomoc administracyjna biurowa - pracownik obsługi biura Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Targu.
^