Ładowanie...

Przetarg na energię elektryczną do obiektu Miejksiej Hali Lodowej na rok 2011

Przetarg na energię elektryczną do obiektu Miejksiej Hali Lodowej na rok 2011
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu ul. Parkowa 14 w okresie od 1 kwietnia 2011r. do 31 grudnia 2011r. CPV 09310000-5 - elektryczność i 65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania z pliku
  • Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 01.03.2011 r. do pobrania z   pliku
  • Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 01.03.2011do pobrania z pliku
  • Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 02.03.2011do pobrania z pliku
Informacja o wyborze wykonawcy

Streszczenie ofert i porównanie złożonych ofert

Informacja o zawarciu umowy


Zobacz również
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZENIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ ZA GROBY
Administrator Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przypominają, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
KOMUNIKAT - SPRZĄTANIE ULIC MIEJSKICH PO ZIMIE 2017
W związku z planowanym sprzątaniem dróg miejskich po zimie, mając na względzie płynność i sprawność wykonywanych prac porządkowych, prosimy o nie pozostawianie samochodów wzdłuż:
^