Ładowanie...

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2014

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2014
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę oleju napędowego Ekodiesel (kod CPV 09134100-8) i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 (kod CPV  09132100-4) w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.  • Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępne w katalogu przetargi.


p.o. Dyrektora ZGZiR

mgr Michał Rubiś

Zobacz również
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZENIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ ZA GROBY
Administrator Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przypominają, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
KOMUNIKAT - SPRZĄTANIE ULIC MIEJSKICH PO ZIMIE 2017
W związku z planowanym sprzątaniem dróg miejskich po zimie, mając na względzie płynność i sprawność wykonywanych prac porządkowych, prosimy o nie pozostawianie samochodów wzdłuż:
^