Ładowanie...

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2014

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2014
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę oleju napędowego Ekodiesel (kod CPV 09134100-8) i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 (kod CPV  09132100-4) w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.  • Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępne w katalogu przetargi.


p.o. Dyrektora ZGZiR

mgr Michał Rubiś

Zobacz również
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA TABLICACH W ROKU 2019
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „dzierżawę powierzchni reklamowej na 30 tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Nowy Targ
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
^