Ładowanie...

PRZETARG USTNY LICYTACYJNY NA SPRZEDAŻ ROLBY ZAMBONI

PRZETARG USTNY LICYTACYJNY NA SPRZEDAŻ ROLBY ZAMBONI
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekrecji w Nowym Targu ogłasza przetarg nieograniczony ustny licytacyjny na sprzedaż rolby Zamboni rok produkcji 1975

 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE


Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji

w Nowym Targu ul. Parkowa 14


OGŁASZA


PRZETARG USTNY (LICYTACYJNY) NIEOGRANICZONY

na sprzedaż urządzenia do utrzymania lodu Rolby Zamboni rok produkcji 1975 r. nr fabryczny HDB 1249Cena wywoławcza 5.000,00 zł. brutto.

Wadium - 1.000,00 zł. brutto.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 03.06.2008 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 w pokoju nr 207.

  2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości określonej w niniejszym obwieszczeniu przelewem na konto Zakładu: Bank PeKaO S.A. I O/Nowy Targ Nr: 12 1240 1574 1111 0000 0790 6817. Wadium winno znaleźć się na koncie najpóźniej w dniu 02.06.2008 r.

  3. Z regulaminem przetargu, jak i wzorem umowy należy zapoznać się w siedzibie Zakładu w pokoju nr 210 w godzinach pracy Zakładu oraz na stronie internetowej www.zgzir.nowytarg.pllub www.nowytarg.pl.

     

  4. Oględzin rolby można dokonywać w dni robocze w godz. od 7.00 do 14.30 przy ul. Parkowej 14 w Nowym Targu po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym nr tel. 602 368 621, 508 08 66 71 lub 508 08 66 74.

  5. Wygrywający przetarg pod rygorem utraty wadium, jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna - sprzedaży w terminie do 09.06.2008 r.

  6. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania uzasadnionej przyczyny.Nowy Targ 19.05.2008 r.
 
Załączniki:

Zobacz również
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA TABLICACH W ROKU 2019
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „dzierżawę powierzchni reklamowej na 30 tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Nowy Targ
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
^