Ładowanie...

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚLIZGAWEK

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚLIZGAWEK
REGULAMIN ŚLIZGAWEK
KTÓRE ODBYWAJĄ SIę NA TERENIE
MIEJSKIEJ HALI LODOWEJ W NOWYM TARGU

 1. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu.
 2. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska.
 3. Zakupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją przez korzystającego ze ślizgawki z regulaminem ślizgawki oraz obiektu.
 4. Opiekunowie dziecka którzy nie zakupują biletu wstępu nie uzyskują prawa do wstępu na płytę lodowiska.
 5. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży do 18 roku życia na podstawie okazania ważnej legitymacji.
 6. Uczestnicy ślizgawek ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
 7. Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność podczas jazdy.
 8. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kaskach ochronnych, szczególnie dla małych dzieci.
 9. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 10. Organizator ślizgawki nie bierze odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki rodziców lub opiekuna.
 11. Obowiązkiem osób korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń organizatorów, porządkowych oraz stosowanie się do poleceń podawanych przez głośniki.
 12. Za rzeczy pozostawione na obiekcie w czasie ślizgawki organizator nie odpowiada.
 13. Za uszkodzenia wartościowego sprzętu wnoszonego na płytę lodowiska (np. telefony komórkowe) organizator nie odpowiada.
 14. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 15. Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane z lodowiska, bez prawa zwrotu wykupionych biletów.
 16. Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.
 17. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania ślizgawek można zgłaszać organizatorom lub kierownikowi obiektu.
 18. Wszelkie wypadki zaistniałe na lodowisku należy bezwzględnie zgłaszać obsłudze lodowiska.
 19. Jednorazowo ze ślizgawki może korzystać maksymalnie 200 osób.

OSOBOM KORZYSTAJĄCYM Z LODOWISKA ZABRANIA SIę:

 1. Urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy „pod prąd”, potrącania i podcinania.
 2. Jazdy z dziećmi na rękach.
 3. Jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi i plecakami, torbami, itp.
 4. Wnoszenia na taflę lodowiska jedzenia, puszek i butelek z napojami oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
 5. Rzucania śnieżkami.
 6. Siadania na bandach lodowiska.
 7. Chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu.
 8. Palenia tytoniu i picia alkoholu.
           
 
Administrator Miejskiej Hali Lodowej
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji

Zobacz również
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA TABLICACH W ROKU 2019
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „dzierżawę powierzchni reklamowej na 30 tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Nowy Targ
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
^