Ładowanie...

WYNIK przetargu ustnego licytacyjnego na najem lokalu magazynowego

WYNIK przetargu ustnego licytacyjnego na najem lokalu magazynowego


 

 

 
 
 
Informacja o wyborze najemcy lokalu w MHL w Nowym Targu

Dotyczy: przetargu ustnego licytacyjnego na najem lokalu użytkowego w obiekcie Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowa 14 w Nowym Targu o pow. 25 m2 w nowym budynku administracyjnym.Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 zawiadamia, że w przetargu na najem lokalu magazynowego w obiekcie Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowa 14 w Nowym Targu o pow. 25 m2 w nowym budynku administracyjnym wziął udział jeden uczestnik który spełnił warunki regulaminu przetargu, to jest

 Pana Mieczysław Rzadkosz Firma Hydmet.

Stawka czynszu zgodnie zprzeprowadzoną licytacją to 200,00 złotych miesięcznie + podatek VAT.

W dniu 15 grudnia 2008 r. podpisana została umowa najmu na w/w lokal z Panem Mieczysławem Rzadkoszem zawarta na okres od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.Dyrektor ZGZiR

mgr inż. Krzysztof Wojtaszek


Zobacz również
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZENIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ ZA GROBY
Administrator Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przypominają, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
KOMUNIKAT - SPRZĄTANIE ULIC MIEJSKICH PO ZIMIE 2017
W związku z planowanym sprzątaniem dróg miejskich po zimie, mając na względzie płynność i sprawność wykonywanych prac porządkowych, prosimy o nie pozostawianie samochodów wzdłuż:
^