Ładowanie...

WYNIK przetargu ustnego licytacyjnego na najem lokalu magazynowego

WYNIK przetargu ustnego licytacyjnego na najem lokalu magazynowego


 

 

 
 
 
Informacja o wyborze najemcy lokalu w MHL w Nowym Targu

Dotyczy: przetargu ustnego licytacyjnego na najem lokalu użytkowego w obiekcie Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowa 14 w Nowym Targu o pow. 25 m2 w nowym budynku administracyjnym.Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 zawiadamia, że w przetargu na najem lokalu magazynowego w obiekcie Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowa 14 w Nowym Targu o pow. 25 m2 w nowym budynku administracyjnym wziął udział jeden uczestnik który spełnił warunki regulaminu przetargu, to jest

 Pana Mieczysław Rzadkosz Firma Hydmet.

Stawka czynszu zgodnie zprzeprowadzoną licytacją to 200,00 złotych miesięcznie + podatek VAT.

W dniu 15 grudnia 2008 r. podpisana została umowa najmu na w/w lokal z Panem Mieczysławem Rzadkoszem zawarta na okres od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.Dyrektor ZGZiR

mgr inż. Krzysztof Wojtaszek


Zobacz również
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA TABLICACH W ROKU 2019
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „dzierżawę powierzchni reklamowej na 30 tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Nowy Targ
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
^