Ładowanie...

WYNIK przetargu ustnego licytacyjnego na najem lokalu magazynowego

WYNIK przetargu ustnego licytacyjnego na najem lokalu magazynowego


 

 

 
 
 
Informacja o wyborze najemcy lokalu w MHL w Nowym Targu

Dotyczy: przetargu ustnego licytacyjnego na najem lokalu użytkowego w obiekcie Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowa 14 w Nowym Targu o pow. 25 m2 w nowym budynku administracyjnym.Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 zawiadamia, że w przetargu na najem lokalu magazynowego w obiekcie Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowa 14 w Nowym Targu o pow. 25 m2 w nowym budynku administracyjnym wziął udział jeden uczestnik który spełnił warunki regulaminu przetargu, to jest

 Pana Mieczysław Rzadkosz Firma Hydmet.

Stawka czynszu zgodnie zprzeprowadzoną licytacją to 200,00 złotych miesięcznie + podatek VAT.

W dniu 15 grudnia 2008 r. podpisana została umowa najmu na w/w lokal z Panem Mieczysławem Rzadkoszem zawarta na okres od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.Dyrektor ZGZiR

mgr inż. Krzysztof Wojtaszek


Zobacz również
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W ZGZIR - OBSŁUGA SPP
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pomoc administracyjna - pracownik obsługi biura Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Targu.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERTY NA ROZBUDOWĘ OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA CMENTARZAMI - WIRTUALNY CMENTARZ
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na rozbudowę dotychczasowego oprogramowania do zarządzania cmentarzami komunalnymi w Nowym Targu o możliwość wyszukiwania grobów w internetowej wyszukiwarce - WIRTUALNY CMENTARZ
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W ZGZIR - OBSŁUGA SPP
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pomoc administracyjna biurowa - pracownik obsługi biura Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Targu.
^