Ładowanie...

WYNIK PRZETERGU USTNEGO LICYTACYJNEGO

WYNIK PRZETERGU USTNEGO LICYTACYJNEGO


 

Wynik przetargu

ustnego (licytacyjnego) nieograniczonego

z dnia 03.06.2008 r.


na sprzedaż urządzenia do utrzymania lodu Rolby Zamboni rok produkcji 1975 r. nr fabryczny HDB 1249Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 zawiadamia że:


  1. Otwarcie przetargu ustnego licytacyjnego nastąpiło: 3 czerwca 2008 r. o godz. 11.00

  2. Do przetargu zgłosiło się 1 uczestnik

  3. Cena wywoławcza wynosiła: 5.000,00 zł.brutto.

  4. Cena najwyższa licytacji wyniosła: 5.100,00 zł. brutto.

  5. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Pana Macieja Sochackiego

ESEM-ORIGO

ul. Wiedeńska 112

30-147 Kraków

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Uczestnik przetargu spełnił wszystkie warunki stawiane w Regulaminie. Wybrany Uczestnik zaoferował cenę wyższą od wywoławczej za przedmiot przetargu tj 5.100,00 zł brutto.Nowy Targ 03.06.2008 r.


Zobacz również
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZENIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ ZA GROBY
Administrator Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przypominają, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
KOMUNIKAT - SPRZĄTANIE ULIC MIEJSKICH PO ZIMIE 2017
W związku z planowanym sprzątaniem dróg miejskich po zimie, mając na względzie płynność i sprawność wykonywanych prac porządkowych, prosimy o nie pozostawianie samochodów wzdłuż:
^