Ładowanie...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA WRAZ Z TERMINALAMI DO EGZEKUCJI OPŁAT W SPP

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA WRAZ Z TERMINALAMI DO EGZEKUCJI OPŁAT W SPP
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania do egzekucji opłat dodatkowych wraz z 2 szt. terminal za postój w  Strefie Płatnego Parkowania w Nowym Targu.


 
 
 
 
 
 
Dokumenty dotyczące zapytania: zaproszenie do złożenia oferty, opis przedmiotu zamówienia wraz z wzorem oferty do pobrania z załączników poniżej.
 
Dyrektor ZGZiR
mgr Michał Rubiś
 

Zobacz również
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA TABLICACH W ROKU 2019
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „dzierżawę powierzchni reklamowej na 30 tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Nowy Targ
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
^