Ładowanie...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWę I MONTAŻ MINI RAMPY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWę I MONTAŻ MINI RAMPY
W związku z planowanym wyposażeniem miejsca rekreacji o Mini Rampę na terenie miasta Nowego Targu, Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż tego urządzenia.
Zakres zadania obejmuje:

Dostawę i montaż Mini Rampy w Parku Miejskim
im. Adama Mickiewicza w Nowym Targu

Pożądany  termin realizacji zamówienia  od 1.06. do 15.06.2015r.

 Założenia do zadania zawarto w załączniku Nr 1.

Oferty należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 2.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się i udzielania wyjaśnień jest Rubiś Michał numer telefonu 18 26 40 811, e-mail: michal_rubis@zgzir.nowytarg.pl

Oferty cenowe i terminowe należy składać do dnia 14 maja 2015 r. g.10.00

Na niżej podany adres:

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34 – 400 Nowy Targ, pokój 101 w godzinach i dniach pracy Zakładu tj. od poniedziałku – piątku od godz. 7.30 – 15.00 lub faxem 18 264 08 14, albo e-mail: michal_rubis@zgzir.nowytarg.pl

 Z dopiskiem: „Oferta na dostawę i montaż elementów wyposażenia miejsca rekreacji w Nowym Targu – Mini rampa w Parku Miejskim im. Adama Mickiewicza – Budżet Obywatelski 2015”.Informacja o wyborze wykonawcy.

                                                                                                Z poważaniem

                                                                                                mgr Michał Rubiś

                                                                                                Dyrektor ZGZiR

 

 


Zobacz również
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZENIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ ZA GROBY
Administrator Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przypominają, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
KOMUNIKAT - SPRZĄTANIE ULIC MIEJSKICH PO ZIMIE 2017
W związku z planowanym sprzątaniem dróg miejskich po zimie, mając na względzie płynność i sprawność wykonywanych prac porządkowych, prosimy o nie pozostawianie samochodów wzdłuż:
^