Ładowanie...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZYJęCIE DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIENIA ODPADÓW KOMUNLNYCH W 2

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZYJęCIE DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIENIA ODPADÓW KOMUNLNYCH  W 2
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Przyjęcie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z terenów miejskich i administrowanych przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.”


Dokumenty do pobrania:


1.
Ogłoszenie o zapytaniu wraz z warunkami udziału w postępowaniu.
2.
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

                                                                                      
                                                                                       mgr Michał Rubiś
                                                                                       Dyrektor ZGZiR


Zobacz również
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZENIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ ZA GROBY
Administrator Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przypominają, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
KOMUNIKAT - SPRZĄTANIE ULIC MIEJSKICH PO ZIMIE 2017
W związku z planowanym sprzątaniem dróg miejskich po zimie, mając na względzie płynność i sprawność wykonywanych prac porządkowych, prosimy o nie pozostawianie samochodów wzdłuż:
^