Ładowanie...

Zaproszenie do złożenia oferty za zakup posypywarki piasku i soli- zmiana terminu

Zaproszenie do złożenia oferty za zakup posypywarki piasku i soli- zmiana terminu


Szczegółowe informację dotyczące złożenia ofert wraz z parametrami technicznymi posypywarki dostępne z pliku

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony oferentów w sprawie rozeznania rynku na zakup używanej posypywarki piasku i soli wydłużam termin złożenia oferty do dnia 19.02.2013 r.
Pozostałe warunku zapytania nie ulegają zmianie.


                                                                            p.o. Dyrektora

                                                                         mgr Michał Rubiś


Zobacz również
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZENIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ ZA GROBY
Administrator Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przypominają, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
KOMUNIKAT - SPRZĄTANIE ULIC MIEJSKICH PO ZIMIE 2017
W związku z planowanym sprzątaniem dróg miejskich po zimie, mając na względzie płynność i sprawność wykonywanych prac porządkowych, prosimy o nie pozostawianie samochodów wzdłuż:
^