Ładowanie...

Zmiana administratora Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu

Zmiana administratora Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/308/2013 z dnia 14.10.2013 r.


par 4.1 pkt 4 z dniem 1 lipca 2014 r. obiekt Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu wraz z stadionem piłkarskim będzie administrowany przez Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.
Bardzo proszę od tego dnia wszystkie sprawy związane z obiektem Miejskiej Hali Lodowej wraz ze stadionem załatwiać i kierować do MCSiR w Nowym Targu tel. 18 533 01 63 e-mail: basen@mcsir.nowytarg.pl

Uchwała Rady Miasta Nowy Targ w sprawie przejęcia MHL


Z poważaniem

mgr Michał Rubiś

Dyrektor ZGZiR
Zobacz również
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA TABLICACH W ROKU 2019
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „dzierżawę powierzchni reklamowej na 30 tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Nowy Targ
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
^