Ładowanie...

Zmiany cen za korzystanie z urządzeń sportowych oraz pomieszczeń biurowych w Miejskiej Hali Lodowej

Zmiany cen za korzystanie z urządzeń sportowych oraz pomieszczeń biurowych w Miejskiej Hali Lodowej
Od 1 lutego 2013 uległy zmianie opłaty za korzystanie z  urządzeń sportowych oraz lokali biurowych w obiekcie Miejskiej Hali Lodowej


Zmiany cen zostały wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta  Nowy Targ:

1. Zarządzenie Nr 0050 Z.5.2013 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalania wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń znajdujących się w budynku Miejskiej Hali Lodowej.

2. Zarządzenie Nr 0050.Z.15.2013 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0151-126/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych miasta Nowego Targu działających w  sferze oświaty, kultury fizycznej i sportu.

3. Zarządzenie Nr 0050.Z.30.2013 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0151-126/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych miasta Nowego Targu działających w  sferze oświaty, kultury fizycznej i sportu.


Zobacz również
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZENIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ ZA GROBY
Administrator Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przypominają, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
KOMUNIKAT - SPRZĄTANIE ULIC MIEJSKICH PO ZIMIE 2017
W związku z planowanym sprzątaniem dróg miejskich po zimie, mając na względzie płynność i sprawność wykonywanych prac porządkowych, prosimy o nie pozostawianie samochodów wzdłuż:
^