Ładowanie...

Przetarg nieograniczony na dostawę wielofunkcyjnego samochodu do zbierania i transportu odpadów komu

Przetarg nieograniczony na dostawę wielofunkcyjnego samochodu do zbierania i transportu odpadów komu
Gmina Miasto Nowy Targ Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę fabrycznie nowego wielofunkcyjnego samochodu komunalnego  do zbierania i transportu odpadów komunalnych wraz z osprzętem na potrzeby Zakładu Gospodarczego Zieleni  i Rekreacji w Nowym Targu

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania z pliku
  •  Wyjaśnienia SIWZ z dnia 14-08-2015 do pobrania z pliku
  •  Wyjaśnienia SIWZ z dnia 19-08-2015 do pobrania z pliku
  • Ogłoszenie o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14.08.2015 do pobrania ze strony Biuletynu Zamówień Publicznych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ pok. 101 lub za zaliczeniem pocztowym.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2015 godzina 10:30, miejsce: Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ pok. 101

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacja o wyborze wykonawcy.

kopia części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert


Ogłoszenie o podpisaniu umowy opublikowane na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych.
Zobacz również
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W ZGZIR - OBSŁUGA SPP
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pomoc administracyjna - pracownik obsługi biura Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Targu.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERTY NA ROZBUDOWĘ OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA CMENTARZAMI - WIRTUALNY CMENTARZ
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na rozbudowę dotychczasowego oprogramowania do zarządzania cmentarzami komunalnymi w Nowym Targu o możliwość wyszukiwania grobów w internetowej wyszukiwarce - WIRTUALNY CMENTARZ
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W ZGZIR - OBSŁUGA SPP
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pomoc administracyjna biurowa - pracownik obsługi biura Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Targu.
^