Ładowanie...

Przetarg nieograniczony ofertowy na najem lokalu magazynowego w MHL

Przetarg nieograniczony ofertowy na najem lokalu magazynowego w MHL
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji
w Nowym Targu ul. Parkowa 14 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem lokalu magazynowego w obiekcie Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowej 14 w Nowym Targu o pow. 25 m2 w nowym budynku administracyjnym

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji

O G Ł A S Z A

przetarg nieograniczony ofertowy na najem lokalu magazynowego w obiekcie Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowej 14 w Nowym Targu o pow. 25 m2  w nowym budynku administracyjnym

 

Cena minimalna - stawka czynszu 187,50 zł. miesięcznie plus 23% podatek VAT.                   

W cenie tej zawarte są  media tj. energia elektryczna.

Czasokres najmu   - do 3 lat

 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 28.03.2014 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 w pokoju nr 105

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty do dnia 28.03.2014 r. do godziny 1030  wraz z wymaganymi załącznikami.

3. Z regulaminem przetargu, jak i wzorem umowy należy zapoznać się w siedzibie Zakładu w pokoju nr 104 w godzinach pracy Zakładu w godz. 8.00 – 15.00.

4. Wygrywający przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

5. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania uzasadnionej przyczyny.


                                                                                 Dyrektor

                                                                                mgr Michał Rubiś

 

Nowy Targ 13.03.2014 r.

Regulamin przetargu

Informacja o wyborze wykonawcyZobacz również
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZENIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ ZA GROBY
Administrator Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przypominają, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
KOMUNIKAT - SPRZĄTANIE ULIC MIEJSKICH PO ZIMIE 2017
W związku z planowanym sprzątaniem dróg miejskich po zimie, mając na względzie płynność i sprawność wykonywanych prac porządkowych, prosimy o nie pozostawianie samochodów wzdłuż:
^