Ładowanie...

PRZETARG USTNY LICYTACYJNY NA SPRZEDAŻ PRZYCZEPY ROLNICZEJ

PRZETARG USTNY LICYTACYJNY NA SPRZEDAŻ PRZYCZEPY ROLNICZEJ
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytacyjny) na sprzedaż przyczepy rolniczej marki AUTOSAN typ D-47 A

 
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji

w Nowym Targu ul. Parkowa 14


OGŁASZA


PRZETARG USTNY (LICYTACYJNY) NIEOGRANICZONY

na sprzedaż przyczepy rolniczej marki AUTOSAN typ D-47 A

rok produkcji 1981 nr podwozia 84981 o nr rejestracyjnym KNT X112Cena wywoławcza - 900,00 zł. brutto.

Wadium -                  200,00 zł. brutto.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2008 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 w pokoju nr 207.

  2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości określonej w niniejszym obwieszczeniu przelewem na konto Zakładu: Bank PeKaO S.A. I O/Nowy Targ Nr: 12 1240 1574 1111 0000 0790 6817. Wadium winno znaleźć się na koncie najpóźniej w dniu 11.04.2008 r.

  3. Z regulaminem przetargu, jak i wzorem umowy należy zapoznać się w siedzibie Zakładu w pokoju nr 210 w godzinach pracy Zakładu oraz na stronie internetowej www.zgzir.nowytarg.pl  lub  www.nowytarg.pl.

  4. Z opinią techniczną przyczepy można zapoznać się w siedzibie Zakładu w pokoju nr 210 w godzinach pracy Zakładu.

  5. Oględzin przyczepy można dokonywać w dni robocze w godz. od 7.00 do 14.30 przy ul. Kolejowej 161 w Nowym Targu po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym nr 508 08 66 72.
  6. Wygrywający przetarg pod rygorem utraty wadium, jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna - sprzedaży w terminie do 21.04.2008 r.

  7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania uzasadnionej przyczyny.Nowy Targ 31.03.2008 r.
Załączniki:

1. Zarządzenie Dyrektora Nr 4/08 z dnia 31.03.2008 r.

2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/08 z dnia 31.03.2008 r.

3. wzór umowy kupna - sprzedaży


Zobacz również
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZENIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ ZA GROBY
Administrator Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przypominają, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
KOMUNIKAT - SPRZĄTANIE ULIC MIEJSKICH PO ZIMIE 2017
W związku z planowanym sprzątaniem dróg miejskich po zimie, mając na względzie płynność i sprawność wykonywanych prac porządkowych, prosimy o nie pozostawianie samochodów wzdłuż:
^